Obrovské množstvo z nás má doma zmluvy II. piliera o tzv. starobnom dôchodkovom sporení. V praxi však málokto presne rozumie, čo tento systém predstavuje a ako funguje. Nebolo to tak dávno, kedy Sociálna poisťovňa zasielala sporiteľom v II....