Dobrý deň

Moje meno je Jakub Rajčan a pracujem ako nezávislý odborník v oblasti financií. Mojím cieľom je pomáhať ľudom, ako ste aj vy v otázkach produktov, ako úvery, postenie, sporenie, investovície a dôchodkové zabezpečenie.

Za svoje prvoradé považujem

 • Aby ľudia rozumeli zmluvám, za ktoré platia.
 • Aby platili minimum na splátkach a úrokoch bankám, lízingovým spoločnostiam a mali o týchto produktoch väčší prehľad.
 • Aby mali racionálne zabezpečený rozpočet, či už pre stratu príjmu, budúcnosť svojich detí alebo dôchodok.Aby ich zmluvy čo najviac slúžili v prvom rade im, až potom inštitúciám a sprostredkovateľom za účelom predaja.
 • Aby mali servis a ochotu zo strany sprostredkovateľa nielen pri uzatváraní zmlúv, ale aj pri správe existujúcich a to najmä v momentoch, keď dôjde na lámanie chleba (havária na ceste, problém so splácaním a pod.)
 • Absencia ponúk z viacerých spoločností a viacerých navzájom na seba nadväzujúcich riešení.
 • Minimálna možnosť riešiť všetky finančné životné potreby pod jednou strechou.
 • Obmedzená následná starostlivosť o klienta.
 • Preferencia plnenia zamestnaneckých pokynov a plánov pred osobným prospechom klienta.
 • Objektívne poradenstvo a výber produktov – nezávislosť od jednotlivých spoločností.
 • Komplexný servis a dlhodobá starostlivosť.
 • Priestor pre detailnejšie spoznanie situácie klienta – analýza potrieb a životných cieľov.
 • Všetky finančné riešenia u jedného odborníka.

Partnerské spoločnosti

Banky

Poisťovňe

Stavebné a doplnkové dôchodkové spoločnosti

Dôchodkové správcovské spoločnosti

Iné spoločnosti